DE Equicoach heeft enkele verborgen menu's

Als je problemen hebt controleer onderstaande dan.

Equicoach check

Apparaat aanzetten

In display verschijnt achtereenvolgens

• F2

• Group 1 of 0 (linkerzijde display) (Een apparaat op Group 0 andere op Group 1)

• Als laatste werk display

Als deze volgorde afwijkt wekt het systeem niet.

Geen F2:

Apparaat uitzetten, druk gelijkertijd op – en + en houdt deze vast terwijl u het apparaat aanzet.

Dit herhalen tot dat er F2 verschijnt tijden het aanzetten.

Group 1 & 2

1 apparaat moet op Group 1 staan het andere op Group 0

Zet apparaat aan

Druk op de - knop en hou ingedrukt vervolgens op de V knop en hou ook die ingedrukt totdat CH gaat knipperen in display.

Knoppen los laten en gelijk de V knop weer indrukken en vasthouden tot het groep nummer naar de volgende gaat, apparaat zal op de volgende Group springen.

Herhalen (V knop alleen) tot een apparaat op Group 1 staat en het andere op Group 0

 

PDF DOWNLOAD CLICK HERE